Oferta dla Firm

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego zaprasza firmy kreujące rynek usług w zakresie urologii do udziału w 51. Kongresie Naukowym PTU. W poniższej tabeli znajdą Państwo informację na temat proponowanych form uczestnictwa firm w Zjeździe.
Uwaga! W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą bądź inne świadczenie sponsorskie.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ

LP RODZAJ USŁUGI TERMIN ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NAUKOWYM KONGRESU
1. Sesja tematyczna w programie Kongresu (maks. 1 godzina) do 31.07.2021
2. Wykład w programie Kongresu (maks. 0,5 godziny)
II REKLAMA W PROGRAMIE KONGRESU ORAZ W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH
1. Banderola (dostępna 1 sztuka) do 31.07.2021
2. 3. strona okładki
3. Rozkładówka (2 strony)
4. Strona w środku
5. Dodatkowa strona dołączona do reklamy (np. Informacja o leku)
6. Umieszczenie logo firmy na identyfikatorach
7. Umieszczenie materiałów w teczkach uczestników
III REKLAMA PODCZAS KONGRESU
1. Umieszczenie logo firmy w sali głównej obrad do 30.07.2021
2. Umieszczenie logo firmy na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia
3. Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) przed rozpoczęciem sesji plenarnej (główna sala obrad) w każdym dniu kongresu
4. Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia
IV REKLAMA W INTERNECIE
1. Umieszczenie logo firmy na stronie internetowej Kongresu. Link może prowadzić do strony internetowej firmy do 31.07.2021
2. Umieszczenie logo firmy w materiałach mailingowych wysyłanych do członków PTU
3. Wysłanie newslettera, opatrzonego logotypem Firmy, z zaproszeniem na sesję / wykład
4. Mailing do członków PTU (materiał promocyjny Firmy)
5. Mailing z zapisem wideo sesji / wykładu, opatrzony materiałem promocyjnym Firmy
6. Umożliwienie przeprowadzenia ankiety wśród członków PTU
V POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA W MIEJSCU OBRAD
1. Wynajem powierzchni (wraz z podstawowym wyposażeniem w stoły, krzesła oraz jednym przyłączem energetycznym do 2kW) do 31.07.2021
2. Dodatkowe przyłącze energetyczne, przyłącze powyżej 2kW, ewentualnie przyłącze 32A do 31.07.2021
3. Rozdzielnia prądu