Kontakt

Polskie Towarzystwo Urologiczne

ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa


Biuro Kongresowe

Iwona Sribniak, dyrektor
tel./fax (+48) 22 845 69 18
kongresptu@ptu.net.pl

Magdalena Tyburczy
tel. 512 347 728
m.tyburczy@ptu.net.pl


Wszelkich wpłat związanych z Kongresem PTU należy dokonywać przelewem bankowym na konto
Polskiego Towarzystwa Urologicznego:

Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie
76 1240 1066 1111 0000 00221199