Koszt uczestnictwa

* *UWAGA! Organizator Kongresu zakłada, że 51. Kongres Naukowy odbędzie się w formie stacjonarnej, jednakże w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, a co za tym idzie – zmiany przepisów dotyczących obostrzeń – Kongres odbędzie się w formie hybrydowej (wówczas ma zastosowanie cena za E-pakiet).

Grupa Do 12.09.2021 Od 13.09.2021
do 10.10.2021
Od 11.10.2021
OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto)
Członkowie PTU* 700 zł 800 zł 850 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii (SAU) 500 zł 550 zł
Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm** 850 zł 900 zł
Pielęgniarki 120 zł 150 zł
Fizjoterapeuci urologiczni 120 zł 150 zł
Studenci medycyny 120 zł
UROCZYSTA KOLACJA (brutto)
Uczestnik*** 200 zł 250 zł

*Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/500 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2021 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób nie będących członkami PTU.

** W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą lub inne świadczenia sponsorskie.

*** Za osobę towarzyszącą (dotyczy wyłącznie udziału w Kolacji) nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

UWAGA!

  1. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
  2. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
  3. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 15 lipca 2021 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

  • wstęp na obrady
  • wstęp na wystawę firm
  • lunche w dniach 21-22 października 2021 r.
  • materiały kongresowe
  • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:
Polskie Towarzystwo Urologiczne
Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199