WAŻNE TERMINY

15

marca

2020

termin zgłaszania prac
do programu naukowego Kongresu

12

września

2021

termin wniesienia opłaty zjazdowej uprawniający
do zniżki

31

lipca

2020

termin powiadomienia
o przyjęciu lub odrzuceniu pracy

 

KOSZT UCZESTNICTWA

 • Członkowie PTU

  brutto 700 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  • do 12.09.2021   700 zł
  • do 10.10.2021   800 zł
  • od 11.10.2021   850 zł
 • Członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU

  brutto 500 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  •   
  • do 10.10.2021   500 zł
  • od 11.10.2021   550 zł
 • Osoby niebędące członkami PTU/przedstawiciele firm

  brutto 850 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  •   
  • do 10.10.2021   850 zł
  • od 11.10.2021   900 zł
WARUNKI:
 1. Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/500 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2021 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób nie będących członkami PTU.
 2. W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą lub inne świadczenia sponsorskie.
 3. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
 4. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
 5. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 15 lipca 2021 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).
ORGANIZATORZY KONGRESU ZAPEWNIAJĄ:
W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:
 • wstęp na obrady
 • wstęp na wystawę firm
 • lunche w dniach 21-22 października 2021 r.
 • materiały kongresowe
 • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)
DANE DO PRZELEWU:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199OBEJRZYJ REPORTAŻE Z POPRZEDNICH KONGRESÓW NAUKOWYCH PTU